Franna 20 ton mobile crane side view

Franna 20 ton mobile crane plan view

Franna 20 ton mobile crane front view